i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/147

05-10-2010 15:42:00

Vendimi 08/147, ndahen mjete financiare në vlerë prej 50 mijë euro në muaj për periudhën njëvjeçare për Kompaninë Ndërkombëtare PATTON, BOGGS,LLP, me seli në Uashington D.D. me qellim të promovimit dhe mbrojtjes së interesave të Republikës së Kosovës jashtë vendit.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton