i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/124

13-05-2010 01:34:00

Vendim 04/124, miratohet kërkesa për shpronësimin e pronave të paluajtshme në rrugën M9 nga Fushë Kosova deri në Arllat, rrugën M2 nga Prishtina deri në Mitrovicë dhe ngastrën 7497 sipas fletës poseduese Nr. 6590 në zonën kadastrale në Prishtinë

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton