i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 17/146

29-09-2010 08:06:00

Vendimi 17/146, miratohet Plani Zhvillimor Strategjik për Institutin Kosovar për Administratë Publike, për periudhën 2010-2014.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton