i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 16/146

29-09-2010 08:05:00

Vendimi 16/146, themelohet Grupi Punues Ndërministror për Reformën e Ambientit të Biznesit.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton