i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 13/146

29-09-2010 07:52:00

Vendimi 13/146, "Fondi Inicial" për zbatimin e Strategjisë për Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar, i themeluar me vendimin nr.04/126 të datës 26.05.2010, transformohet në "Programin për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton