i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 09/146

29-09-2010 02:38:00

Vendimi 09/146, ndahen mjete financiare në vlerë prej 100.000 Euro për bashkëfinancim të projektit "Reformimi i Sistemit të Arsimit Ligjor" në kuadër të Instrumentit për Para-Anëtarësim (IPA).

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton