i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 12/143

01-09-2010 06:52:00

Vendimi 12/143, lejohet transferi i 275,000 eurove nga Kodi Buxhetor 721 programe tjera, ne Kodin Buxhetor 716 për Trajtimin Mjekësor Jashtë Vendit, për nevoja të pacientëve për trajtim mjekësor jashtë vendit.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton