i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 11/143

01-09-2010 06:50:00

Vendimi 11/143, miratohetn rekomandimet e dala nda Komisioni Ndërinstitucional për përcaktimin e çmimit investiv të ndërtimit të kompleksit banesor Hade dhe Hade 2 në Kastriot/Obiliq.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton