i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 2/142

26-08-2010 06:36:00

Vendimi 2/142, zotohen mjete financiare në vlerë prej 5 milion Euro për projekte kapitale në komunat në veri të Kosovës.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton