i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 4/139

12-08-2010 06:55:00

Vendimi 4/139, miratohet kërkesa e Ministrisë së FSK për pranimin e përgjegjësive dhe të gjitha detyrave për Eliminimin e Mjeteve të Pashpërthyera Eksploduese (EOD) nga KFO në FSK.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton