i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 1/138

09-08-2010 02:23:00

Vendimi 1/138, aprovohet Rekomandimi i Komitetit Drejtues të Projektit për aprovim të draft kërkesës për propozime dhe draft kontratave përcjellëse të Projektit TC "Kosova e Re".

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton