i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 12/135

28-07-2010 01:41:00

Vendimi 12/135, ndahen mjete financiare në vlerë prej 150.000 euro për bashkëfinancimin e renovimit të objekteve të Universitetit të Prizrenit me organizatën turke TIKA, e cila do të kontribuoj me shumën prej 100.000 euro.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton