i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Decisions

26.12.2011

...

22.12.2011

...

21.12.2011

...

19.12.2011

...

05.12.2011

...

24.11.2011

...

21.11.2011

...

17.11.2011

...

10.11.2011

...

10.11.2011

...

03.11.2011

...

03.11.2011

...

08.09.2011 Decision 04/36, 04/37

Decision 04/36; National Council for Persons with Disabilities is established  Decision 04/37; Kosovo Committee on Prevention and Elimination of Children Working is established ...

05.09.2011 Decision 12/34

Decision 12/34, Allocation of a fund in the amount of 284 thousand Euros to the Privatization Agency. ...

05.09.2011 Decision 11/34

Decision 11/34, Approval of the Strategy for Maternal Health, Child, Adolescent and Reproductive Health; ...

05.09.2011 Decision 10/34

Decision 10/34, Establishment of the Council for Protection and Justice for Children; ...

05.09.2011 Decision 09/34

Decision 09/34, Approval of the Kosovo’s Domestic Program against Violence, and action plan 2011-2014; ...

05.09.2011 Decision 08/34

Decision 08/34 Approval of the Education Strategy for the period 2011/2016; ...

05.09.2011 Decision 07/34

Decision 07/34, Authorized and directed to act on behalf of the Government of Kosovo, as the only shareholder in the PTK, and to take all lawful measures as shareholder as necessary and appropriate actions wher ...

05.09.2011 Decision 06/34

Decision 06/34, Approval of the decision for amending and supplementing the decision no. 03/13 dated 29.04.2011; ...

05.09.2011 Decision 05/34

Decision 05/34 Approval of the draft rules of work procedure of the Republic of Kosovo; ...

05.09.2011 Decision 04/34

Decision 04/34 Approval of the draft law for amending and supplementing the law on sport no. 2003/24. ...

05.09.2011 Decision 03/34

Decision 03/34 Approval of the draft law on Advisory Services for Agriculture and Rural Development; ...

05.09.2011 Decision 02/34

Decision 02/34 Approval of the draft law on Foreigners; ...

05.09.2011 Decision 07/33

Decision 07/33, the Government of Kosovo proposed to the Independent Board of Mines and Minerals; Remzi Krasniqi and Naim Hyseni. ...

05.09.2011 Decision 06/33

Decision 06/33 Approval of the proposed decision on financial compensation for humanitarian transport services for residents of “Kodra e Minatorëve” in Mitrovica; ...

05.09.2011 Decision 05/33

Decision 05/33, Approval of the decision to amend the decision 7/123 dated 30.4.2010, to establish and monitoring Board for Drafting the Strategy of repatriate Persons; ...

05.09.2011 Decision 04/33

Decision 04/33 Approval of the proposed decision of the Economic-Social for determining the minimum salary; ...

05.09.2011 Decision 03/33

Decision 03/33, Approval of the draft on the Kosovo Protection Agency for Radiation and Nuclear Safety with proposed comments; ...

05.09.2011 Decision 02/33

Decision 02/33, Approval of the draft law on the Government of the Republic of Kosovo, with proposed comments  ...

05.09.2011 Decision 07/32

Decision 07/32, Amending and supplementing the legislative strategy for 2011. ...

05.09.2011 Decision 06/32

Decision 06/32, Mr. Valdet Gjinovci appointed chief executive of the Food and Veterinary Agency; ...

05.09.2011 Decision 05/32

Decision 05/32, Approval of the Strategic Development Plan 2011/2013 of the Ministry on Communities and Return; ...

05.09.2011 Decision 04/32

Decision 04/32, Approval of the draft law on Hoça e Madhe ...

05.09.2011 Decision 03/32

Decision 03/32, Approval of the draft law with comments on Police of Kosovo; ...

05.09.2011 Decision 02/32

Decision 02/32, Approval of the Draft Law on sale of apartments where tenure rights exist; ...

05.09.2011 Decision 01/30

Decision 01/30, Amending and supplementing the decision no.11/23 to permit expenditure funds for the Special Annual Operating Fund for the Kosovo Intelligence Agency Budget. ...

05.09.2011 Decision 10/29

Decision 10/29 Approval of the decision on dividing boundary between the assets  of KEK and KOSST.  ...

05.09.2011 Decision 09/29

Decision 09/29 Approval of the final decision on expropriation of immovable properties M9 Fushë Kosovë-Arllat and M2 Prishtina-Mitrovica; ...

05.09.2011 Decision 08/29

Decision 08/29, Reviewing the preliminary proposed decision for the expropriation of the segment 5, highways; Gjurgjicë-Hani Dules and Vërmicë-Merdare; ...

02.09.2011 Decision 07/29

Decision 07/29 Approval of the final decision on expropriation of immovable properties in segment 2, highways; Zhur –Prizren and Merdare - Vërmicë; ...

02.09.2011 Decision 06/29

Decision 06/29 Approval of the draft law on Kosovo Railways; ...

02.09.2011 Decision 05/29

Decision 05/29 Approval of the draft law on Waste; ...

02.09.2011 Decision 04/29

Decision 04/29 Approval of the draft law for amending and supplementing the law on Copyright and Related Rights; ...

02.09.2011 Decision 03/29

Decision 03/29 Approval of the draft law for Amending and Supplementing the Law on Citizenship of Kosovo; ...

02.09.2011 Decision 02/29

Decision 02/29 Approval of the draft law for amending and supplementing the law on Financing Political Parties; ...

01.09.2011 Decision 10/35

Decision 10/35; The price floor is set by the Kosovo Government for alocation of value of frequency 2X10 MHz whithin the interval of 1.800 MHz for Vala Operator, PTK L.L.C. ...

01.09.2011

...

01.09.2011 Decision 08/35

Decision 08/35; Registry of the Secondary Legislations in Power is approved ...

01.09.2011

...

16.08.2011 Vendimi 06/26

Decision 06/26; The semiannual budget report for 2011 is approved ...

10.08.2011 Decision 02/28

Decision 02/28, Approval of the decision for the Chairman of Independent Board Tax Appeals for reassessment; ...

10.08.2011 Decision 03/28

Decision 03/28, 60 thousand Euros allocated  for the Privatization Agency; ...

10.08.2011 Vendimi 03/26

Vendimi 03/26; Miratohet Projektligji për Qendrën Historike të Prizrenit ...

10.08.2011 Vendimi 09/26

Vendimi 09/26; Miratohet Plani Zhvillimor Strategjik 2011-2014 i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...

10.08.2011 Vendimi 01/25;

Vendimi 01/25; Miratohet Projektligjin për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të ...

10.08.2011 Vendimi 07/29, 08/29, 09/29

Vendimi 07/29; Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësimin shtesë të pronave të paluajtshme në segmentin 2 Zhur-Prizren - autostrada Vermicë - Merdar ...

10.08.2011 Decision 01/28

Decision 01/28, Approval the draft law for the Forensic Agency of Kosovo; ...

09.08.2011 Vendimi 08/24, 09/24, 10/24

Vendimi 08/24; Qeveria e Republikës së Kosovës i referon Gjykatës Kushtetuese parashtresë për sqarim lidhur me imunitetin e anëtarëve të Qeverisë, për ...

09.08.2011 Vendimi 07/24

Vendimi 07/24; Ndryshohet dhe Plotësohet Vendimi i Qeverisë nr. 11/19, të datës 15.06.2011 ...

09.08.2011 Vendimi 06/24

Vendimi 06/24; Miratohet, me vërejtje, Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin ...

09.08.2011 Vendimi 05/24

Vendimi 05/24; Miratohet Udhëzimi Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit ...

09.08.2011 Vendimi 04/24

Vendimi 04/24; Qeveria emëron kandidatët e përkohshëm të Ndërmarrjes TrainKos Sh.A. ...

09.08.2011 Vendimi 03/24

Vendimi 03/24; Emërohet Komisioni për Menaxhimin e Fondit për Mbështetjen e Mediave Minoritare, Multietnike, dhe Grupeve tjera të Veçanta ...

09.08.2011 Vendimi 02/24

Vendimi 02/24; Miratohet Plani i Veprimit të Strategjisë së Sigurisë së Republikës së Kosovës ...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

21.07.2011

...

06.07.2011 Decision 11/21

Decision 11/21, approving the Strategic Document for Integrated Conservation in Kosovo.    ...

06.07.2011 Decision 10/21

Decision 10/21, approving proposal – decision on proposing the Chairperson and members of the Independent Board for the Review of Appeals;    ...

06.07.2011 Decision 09/21

Decision 09/21, approving the Strategy for Land Consolidation 2010 -2010;   ...

06.07.2011 Decision 08/21

Decision 08/21, approving the Draft Law on Land Regulation;    ...

06.07.2011 Decision 07/21

Decision 07/21, approving the Draft Law on the Production, Gathering, Processing and Trading of Tobacco;    ...

06.07.2011 Decision 06/21

Decision 06/21, approving the Draft Law on the Technical Requirements for Products and Conformity Assessment;    ...

06.07.2011 Decision 05/21

Decision 05/21, approving the Draft Law on the Benefits of Former Senior Officials ...

06.07.2011 Decision 04/21

Decision 04/21, approving the Draft Law on the Kosovo Public Broadcaster    ...

06.07.2011 Decision 03/21

Decision 03/21, approving the Draft Law on the Independent Media Commission;  ...

06.07.2011 Decision 02/21

Decision 02/21, approving the Draft Law on Public Procurement;    ...

06.07.2011 Decision 12/20

Decision 12/20, approving the Regulation on the Organisation and Operation of Municipal Offices for European Integration.     ...

06.07.2011 Decision 11/20

Decision 11/20, appointing Ms. Eljana Caka as Secretary General of the Ministry of Trade and Industry;    ...

06.07.2011 Decision 10/20

Decision 10/20, appointing Mr. Shkëlzen Syla as Secretary General of the Ministry of the Kosovo Security Force;  ...

06.07.2011 Decision 09/20

Decision 09/20, appointing Mr. Naim Baftiu as Secretary of the Ministry of Finance;  ...

06.07.2011 Decision 08/20

Decision 08/20, establishing the Inter-Ministerial Working Group for the Business Environment Reform;    ...

06.07.2011 Decision 07/20

Decision 07/20, approving the Spatial Plan with Special Economic Interest “The New Excavation Field 2010-2020”;    ...

06.07.2011 Decision 06/20

Decision 06/20, on the prohibition of import for authorisation the free circulation and the authorising of free circulation from every customs warehouse, of any motor vehicle registered for the first time insid ...

06.07.2011 Decision 05/20

Decision 05/20, approving the request of the MF to extend the list of Annex A of Law no. 03/L-220 for the application of the Excise Tax Norm on Vehicles;  ...

06.07.2011 Decision 04/20

Decision 04/20, approving the Draft Law on Official Statistics of the Republic of Kosovo;     ...

06.07.2011 Decision 03/20

Decision 03/20, approving the Draft Law on Higher Education;  ...

06.07.2011 Decision 02/20

Decision 02/20, obliging the Ministry of Infrastructure to develop all the tender procedures for the implementation of the project for the R6 highway construction, Prishtina – Hani i Elezit according to ...

24.06.2011 Decision 12/19

Decision 12/19, for the Ministry of Finance to establish a new budget heading in the budget tables of the Republic of Kosovo Budget for 2011, for the Ministry of Diaspora. ...

24.06.2011 Decision 11/19

Decision 11/19, authorising the Kosovo Agency for Medial Products to issue import licenses for certain amounts and types of medical products without a marketing authorisation;  ...

24.06.2011 Decision 10/19

Decision 10/19, establishing the Institute for the Investigation of War Crimes;  ...

24.06.2011 Decision 09/19

Decision 09/19, declaring a protective zone and special interest in the areas where the “Battle of Koshara” took place by the Agim Ramadani brigade at a surface area of 2488ha in the Municipality of ...

24.06.2011 Decision 08/19

Decision 08/19, establishing the National Commission on Civil Aviation Safety of the Republic of Kosovo;  ...

24.06.2011 Decision 07/19

Decision 07/19, approving the Regulation on the Amendment and Revision of Regulation no. 02/2011 on the areas of administrative responsibility of the OPM and the Ministries;  ...

24.06.2011 Decision 06/19

Decision 06/19, allocating finances at the sum of 150,000 euro to cover the costs for the rehabilitation of 750 War Veterans of the KLA;  ...

24.06.2011 Decision 05/19

Decision 05/19, approving the Regulation on the Leave of Civil Servants;  ...

24.06.2011 Decision 04/19

Decision 04/19, approving the Draft Law on the Kosovo Privatisation Agency;  ...

24.06.2011 Decision 03/19

Decision 03/19, approving the Draft Law on the Reorganisation of Certain Enterprises and their Assets;  ...

24.06.2011 Decision 02/19

Decision 02/19, approving the Draft Law on the Special Chamber of the Kosovo Supreme Court on Issues Related to the Kosovo Privatisation Agency; ...

24.06.2011 Decision 13/18

Decision 13/18, approving the request of the MF for the implementation of Law no. 03/L-95 on the rights of former political prisoners and fugitives.  ...

24.06.2011 Decision 12/18

Decision 12/18, approving the Strategy for Achieving Full International Recognition of the Republic of Kosovo;  ...

24.06.2011 Decision 11/11

Decision 11/11, to appointing Mr. Xhavit Dakaj as Secretary General of the Ministry of Education, Science and Technology; ...

24.06.2011 Decision 10/18

Decision 10/18, appointing Mr. Nazmi Zenelaj as the Secretary General of the Ministry of Economic Development;  ...

24.06.2011 Decision 09/18

Decision 09/18, allocating finances at the sum of 46,000 euro to cover the costs of co-organising and holding of the Conference for Kosovo in the Economic Forum of Vienna;  ...

24.06.2011 Decision 08/18

Decision 08/18, allocating finances at the sum of 120,000 euro to cover the costs rehabilitation of 600 Families of Martyrs of the KLA in the Durres coastline;  ...

24.06.2011 Decision 07/18

Decision 07/18, allocating finances at the sum of 199,800 euro with the objective of covering the rehabilitation costs for 900 War Invalids of the KLA in the Albanian coastline;  ...

24.06.2011 Decision 06/18

Decision 06/18, on the Government support to the incorporation of seven regional water supply companies;  ...

24.06.2011 Decision 05/18

Decision 05/18, establishing the Ministerial Commission with the objective of preparing the Government debate on issues related to Public Enterprises;  ...

24.06.2011 Decision 04/18

Decision 04/18, approving the Draft Law on International Legal Cooperation on Criminal Issues;  ...

24.06.2011 Decision 03/18

Decision 03/18, approving the Draft Law on the responsibilities of Legal Persons for Criminal Acts;  ...

24.06.2011 Decision 02/18

Decision 02/18, approving with changes the Draft Law on Pre-University Education;  ...

24.06.2011 Decision 09/17

Decision 09/17, to revise and amend the decision for the allocation of finances at the sum of 500,000 euro on the flooding of Kosovo Municipalities (Junik, Klina, Drenas, Deçan and Viti); ...

24.06.2011 Decision 08/17

Decision 08/17, to reconfigure the Steering Committee of the Technical Assistance Project Energy from Lignite;  ...

24.06.2011 Decision 07/17

Decision 07/17, approving the regulation on the Titles and Payments of Creators and Performers of Culture and Professional Employees of Cultural Heritage;  ...

24.06.2011 Decision 06/17

Decision 06/17, to allocate 330,000 euro for the compensation of damages caused by the non-utilisation of land in accordance to decision no. 11/128;  ...

24.06.2011 Decision 05/17

Decision 05/17, approving the Draft Law on the amendment and revision of decision no. 02/31 on the issuance of diplomatic and official passports;  ...

24.06.2011 Decision 04/17

Decision 04/17, approving the Draft Law on Patents; ...

24.06.2011 Decision 03/17

Decision 03/17, approving the Draft Law on Industrial Design; ...

24.06.2011 Decision 02/17

Decision 02/17, approving the Draft Law on Trademarks; ...

17.06.2011 Decision 01/17

Decision 01/17, approving the Draft Law on Protection from Natural Disasters and other Accidents;  ...

09.06.2011 Decision 10/16

Decision 10/16, the Kosovo Government, allocated 20 thousand euro as assistance to cope with the consequences of the weather disasters in the state of Santa Lucia, which are taken from the contingency funds of ...

09.06.2011 Decision 08/16

Decision 08/16, Mr. Basri Rrahmani is appointed as the Chief Inspector of Labour in the Executive Body of the Kosovo Labour Inspection;  ...

09.06.2011 Decision 07/16

Decision 07/16, expropriation for public interest of real estate properties which are recorded in the cadastral plots no.  257, 259, 260, 261 and 382, with a surface area of 39.99 are, which are located in ...

09.06.2011 Decision 06/16

Decision 06/16, to initiate procedures for the selection of member in the Board of the Independent Commission for Mines and Minerals;  ...

09.06.2011 Decision 05/16

Decision 05/16, the Government appoints Mr. Ymer Havolli as chairperson and Mr. Ejyp Qerimi as member of the Kosovo Pension Savings Trust Board;  ...

09.06.2011 Decision 04/16

Decision 04/16, the Draft Law on the Revision and Amendment of Law no. 03/L-099 on ID Cards is removed from the Legislative Strategy 2011;  ...

09.06.2011 Decision 03/16

Decision 03/16, the Revision and Amendment of the Law on the Diaspora is included in the Legislative Strategy 2011;  ...

09.06.2011 Decision 02/16

Decision 02/16, the Draft Law on Legislative Initiatives is approved;  ...

18.05.2011 Decision 09/15

Decision 09/15, the Ministry of Diaspora is established.   ...

18.05.2011 Decision 08/15

Decision 08/15, Mr. Bedri Bahtiri is appointed Permanent Secretary of the Ministry of Justice;   ...

18.05.2011 Vendimi 07/15

Decision 07/15 In accordance with paragraph 4 of article 73 of the Law on Mining and Minerals, the Lipjan Municipality is supported in announcing the economic zone; ...

18.05.2011 Decision 06/15

Decision 06/15, financial funds are allocates at the value of 541,000 euro for covering expenses of the Kosovo delegation in the technical discussions between the Republic of Kosovo and Serbia; ...

18.05.2011 Decision 05/15

Decision 05/15, the Kosovo Spatial Plan 2011 – 2020 + is approved;    ...

18.05.2011 Decision 04/15

Decision 04/15, the Draft Law on State Assistance is approved;    ...

18.05.2011 Decision 03/15

Decision 03/15, the Draft Law on Missing Persons is approved;    ...

18.05.2011 Decision 02/15

Decision 02/15, the Annual Platform of the Intelligence and Security is approved;  ...

05.05.2011 Decision 07/14

Decision 07/14, the request of the MLSW for the financial support of the “Kosova Employment Exchange 2011” is approved.    ...

05.05.2011 Decision 06/14

Decision 06/14, the request of the MFA for the allocation of financial funds at the value of 10,000.00 euro for the lobbying mission “Flying for Kosova” is approved;    ...

05.05.2011 Decision 05/14

Decision 05/14, the requests of the Special Prosecution for the compensation of additional payments and financial incentives for the staff of the Special Prosecution Office for 2011 at the values of 130,000.0 ...

05.05.2011 Decision 04/14

Decision 04/14, the Financial Report on the Functioning of Internal Auditing System in the Kosovo Public Sector for 2010 is approved;    ...

05.05.2011 Decision 03/14

Decision 03/14, the Government proposes 5 candidates for members of the Agency for Personal Data Protection;    ...

05.05.2011 Decision 02/14

Decision 02/14, the Draft Law on the Civilian Use of Explosives is approved;  ...

05.05.2011 Decision 01/14

Decision 01/14, the Draft Law on the Excise on Tobacco Products is approved;   ...

29.04.2011 Decision 08/13

Decision 08/13, approval of the request of the Writers Alliance of Kosovo for the allocation of means in amount of 12.590 Euros for financing “ the Poetic Drini” Festival.   ...

29.04.2011 Decision 07/13

Decision 07/13, prepare feasibility study and start procedures for the analysis of options for building contracting the highway  Pristina – Hani i Elezit (General Jankovic); ...

29.04.2011 Decision 06/13

Decision 06/13, prepare feasibility study and start procedures for the analysis of contracting options for operation and maintenance of highway Vërmica - Merdare; ...

29.04.2011 Decision 05/13

Decision 05/13, Establishes Research Institute for War Crimes in Kosovo; ...

29.04.2011 Decision 04/13

Decision 04/13, the Government of Kosovo shall establish the Consultative Council of Justice, as an advisory Body of the Government in the field of justice; ...

29.04.2011 Decision 03/13

Decision 03/13, it's approved the request of the Ministry of Finance to increase the list of Annex A of Law nr.03/L-220 for Excise Tax Rate in Kosovo;  ...

29.04.2011 Decision 02/13

Decision 02/13, approved the request of the Ministry of Finance for ratification of the World Council of Customs; ...

29.04.2011 Decision 01/13

Decision 01/13, approved the Medium Term Expenditure Framework 2012 - 2014;  ...

27.04.2011 Decision 13/12

Decision 13/12, the Government proposes to the Assembly as member on the Procurement Review Body, Mr. Osman Kryeziu.  ...

27.04.2011 Decision 12/12

Decision 12/12, approved the request of the Foreign Ministry for the appointment of officials of the Ministry of Internal Affairs at the Consular Missions of the Republic of Kosovo; ...

27.04.2011 Decision 11/12

Decision 11/12, approved the request of MEST for salary increases in many Albanology Institute of 171,330.29 Euros per year and at the Institute of History in the amount of 93,809.90 Euros  per year; ...

27.04.2011 Decision 10/12

Decision 10/12, approved quarterly budget report for 2011; ...

27.04.2011 Decision 09/12

Decision 09/12, approved the Policy Review Paper of the Internal Control of the Public Finance and the Action Plan;  ...

27.04.2011 Decision 08/12

Decision 08/12, 797 payment was extended (seven hundred and ninety-seven) former KPC members, according to the list attached to this decision, from January to June 2011, amounting to 50% of basic salary which ...

27.04.2011 Decision 07/12

Decision 07/12, approved the additional expropriation for public interest, owners and holders of interest in real estate, which became the segment affected by the construction of highway 4 Vërmica - Merd ...

27.04.2011 Decision 06/12

Decision 06/12, approved the additional expropriation for public interest, owners and holders of interest in real estate are affected by the construction of highway segment Vërmica-Merdare no.1, no. 2 an ...

27.04.2011 Decision 05/12

Decision 05/12, approved the further consideration of the application for expropriation for public interest, owners of real estate and interest holders of which are located in cadastral areas: Suva Reka, Mali ...

27.04.2011 Decision 04/12

Decision 04/12, Approved the Draft law on Amendment of Law no. 03/L-047 for the Protection and Promotion of the Rights of Communities and their Members in the Republic of Kosovo; ...

27.04.2011 Decision 03/12

Decision 03/12, Approved the Draft law on Amendment of Law Nr.02/L-8 for wines;  ...

27.04.2011 Decision 02/12

Decision 02/12, approved the Draft Law on Compulsory Insurance of Auto-responsibilities toward the third parties;  ...

20.04.2011 Decision 06/11

Decision 06/11, approved the regulation for donors coordination. ...

20.04.2011 Decision 05/11

Decision 05/11, split funding in amount of 16.500 Euros to cover expenses for the Memorial holiday of the Turkish community in Kosovo; ...

20.04.2011 Decision 04/11

Decision 04/11, approved the draft on Energy Efficiency ...

20.04.2011 Decision 03/11

Decision 03/11, approved the draft law on Witness Protection;  ...

20.04.2011 Decision 02/11

Decision 02/11, approved the draft law on Free Legal Assistance; ...

18.04.2011 Decision 01/10

Decision 01/10, approved the Economic Development Priorities ...

08.04.2011 Decision 07/09

Decision 07/09, approved draft law on the Social and Economic Council.  ...

08.04.2011 Decision 06/09

Decision 06/09, approved the draft law on Trade Union Organization in Kosovo; ...

08.04.2011 Decision 05/09

Decision 05/09, approved the draft law on Cadastre; ...

08.04.2011 Decision 04/09

Decision 04/09, approved the draft law on amendment of Law No. 2002 / 5 on the Establishment of the rights of real property; ...

08.04.2011 Decision 03/09

Decision 03/09, approved draft law on Accounting, Financial Reporting and Auditing;  ...

08.04.2011 Decision 02/09

Decision 02/09, approved draft law on Fire Protection;  ...

31.03.2011 Decision 01/08

The Government of the Republic of Kosovo refers to the Constitutional Court a request to interpret article 86 and article 90 of the Constitution;  ...

30.03.2011 Decision 10/07

Decision 10/07, The Government of Kosovo takes a stand that the request of the Ministry of Internal Affairs for the utilisation of the former “Jugobanka” building in Mitrovica, be approved after t ...

30.03.2011 Decision 09/07

Decision 09/07, To approve the Report on the compatibility if the municipal finance system for 2010;    ...

30.03.2011 Decision 08/07

Decision 08/07, To establish the Forestry Management Board within the MAFRD Cabinet, for the implementation of policies, strategies an action plans approved by the Kosovo Government;    ...

30.03.2011 Decision 07/07

Decision 07/07, To approve the Annual Financial Report for 2010;  ...

30.03.2011 Decision 06/07

Decision 06/07,  To approve the Draft Law on Inter-Municipal Cooperation and Partnership;    ...

30.03.2011 Decision 05/07

Decision 05/07, To approve the Draft Law on the Private Security Services;    ...

30.03.2011 Decision 04/07

Decision 04/07, To approve the Draft Law for the Revision and Amendment of Law No. 2004/18 on Domestic Trade;    ...

30.03.2011 Decision 03/07

Decision 03/07, To approve the Draft Law for the Revision and Amendment of Law No. 02/L-123 on Trade Associations;    ...

30.03.2011 Decision 02/07

Decision 02/07, To approve the Draft Law on the Revision and Amendment of Law No. 03/L-069 on Accreditation;   ...

23.03.2011 Decision 04/06

Decision 04/06, To approve the Draft Law for Civil Status.    ...

23.03.2011 Decision 03/06

Decision 03/06, To approve the Regulation on the Government Service for Communication with the Public;   ...

23.03.2011 Decision 02/06

Decision 02/06, To approve the Draft Law for the Revision and Amendment of Law No. 03/L-010 on the Notary of Kosovo; ...

16.03.2011 Decision 04/05

Decision 04/05, To approve with changes the Regulation for the areas of administrative responsibility for the Office of the Prime Minister and ministries.    ...

16.03.2011 Decision 03/05

Decision 03/05, To approve with changes the European Partnership Action Plan 2011:   ...

16.03.2011 Decision 02/05

Decision 02/05, To approve with changes the Legislation Strategy for 2011;  ...

16.03.2011 Decision 01/05

Decision 01/05, To approve the Annual Work Plan of the Government for 2011;   ...

11.03.2011 Decision 02/04

Decision 02/04, To Revise and Amend Government Decision No. 08/39 of 08.10.2008 for the establishment of the Government Commission for the privatisation of the Kosovo Company for the Distribution and Supply o ...

11.03.2011 Decision 01/04

Decision 01/04, To approve the Draft Law for the Budget of the Republic of Kosovo for 2011;   ...

09.03.2011 Decision 05/03

Decision 05/03, Fund are allocated at the value of 5,000.00 (five thousand) euro, for the family of the killed child, Leutrim Musliu from Uglar village, Municipality of Gjilan.    ...

09.03.2011 Decision 04/03

Decision 04/03, The Minister of Finance is authorised to approve the transfer from the contingency expenditure programme of individual sums requested up to the value of 20,000.00 (twenty thousand) euro; &nbs ...

09.03.2011 Decision 03/03

Decision 03/03, To approve, with changes, the Action Plan for Ten Key Priorities if the Government in the area of European Integration;   ...

09.03.2011 Decision 02/03

Decision 02/03, To offer for biding and sale of 75% of shares in the Public Enterprise, S.H.C;    ...

09.03.2011 Decision 01/03

Decision 01/03, The Government of the Republic of Kosovo in the capacity of the legal bearer of shareholder rights of the Republic of Kosovo, in the Public Enterprise PTK, decides to request from the PTK and ...

02.03.2011 Decision 10/02

Decision 10/02, To initiate the procedure for the preparation of policies for instituting a visa regime in the Republic of Kosovo.  ...

02.03.2011 Decision 09/02

Decision 09/02, The border crossing point with Macedonia, “Stanciq” is re-categorised from a local border crossing to a regional border crossing for the purpose of international traffic, specifica ...

02.03.2011 Decision 08/02

Decision 08/02, Allocation of finances at the sum of 40,000.00 euro for organising activities for the purpose of marking the all-popular event “Epopee of KLA”;    ...

02.03.2011 Decision 07/02

Decision 07/02, Revision of Decision 02/41 of the 23.10.2008 for the establishment of the Inter-Ministerial Commission to analyse the options for the participation of the private sector in PTK s.h.c, includin ...

02.03.2011 Decision 06/02

Decision 06/02, Approval of the request from the Ministry of Foreign Affairs for the preparation of the foreign policy strategy of the Republic of Kosovo;    ...

02.03.2011 Decision 05/02

Decision 05/02, Approval of the request from the Ministry of Foreign Affairs for the preparation of the lobbying agenda for increasing the recognitions of the Republic of Kosovo;    ...

02.03.2011 Decision 04/02

Decision 04/02, Approval of the proposal from the Ministry of Internal Affairs for the establishment of the International Law Enforcement Cooperation Unit (ILECU);    ...

02.03.2011 Decision 03/02

Decision 03/02, Approval of the Administrative Instruction for determining the procedure after the transfer of responsibility for social and family services to the municipal level;    ...

02.03.2011 Decision 02/02

Decision 02/02, Approval of the Regulation for the departments of European integration and policy coordination within the ministries;   ...

23.02.2011 Decision 01/01

Decision 01/01, the Government of the Republic of Kosovo proposes to the Assembly of the Republic of Kosovo the extension of budget allocations for the month of March 2011, determined by Law no. 03/L-218, &ld ...

06.01.2011 Decision 02/151

Decision 02/151, the salaries of the families of war veterans and invalids are increased for 50% over the base salary, 40% for the Kosovo Police, 30% for the Correctional Service, 30% for the Civil Servants, ...

06.01.2011 Decision 01/151

Decision 01/151, the salaries of the pre-university teachers are increased for 50% over the base salary; ...

23.12.2010 Decision 06/150

Decision 06/150, The Government approves the National Reaction Plan.   ...

23.12.2010 Decision 05/150

Decision 05/150, The Kosovo Scientific-Research Activity is advanced with continuous researches in various scientific fields; ...

23.12.2010 Decision 04/150

Decision 04/150, The Government approves the supplements and amendments on expropriation of properties, with a public interest, for the properties within the segment 1, 2 and 3; ...

23.12.2010 Decision 03/150

Decision 03/150, the Government approves the expropriation of immovable properties of the cadastral zones Suhareka, Sllapuzhan, etc. ...

23.12.2010 Decision 02/150

Decision 02/150, The Government approves the request of MEF for the reduction of budget allocations in the amount of 5,000,000 euros for Serbian municipalities (the implementation of the decision no. 01/142, ...

07.12.2010 Decision 02/149

Decision 02/149, The Government proposed to the Assembly the members of the Central Census Commission; ...

05.11.2010 Decision 10/148

Decision 10/148, University of Prizren is accredited in an institutional level ...

05.11.2010 Decision 09/148

Decision 09/148, Ensuring financial funding for the 2 Competency Centers for 4 months in 2010 (September-December) ...

05.11.2010 Decision 08/148

Decision 08/148, The expropriation of immovable private properties in the cadastral parcels, is approved ...

05.11.2010 Decision 07/148

Decision 07/148, The Government names the Vermica-Merdare Highway by the name of the former President of Kosova “Dr. Ibrahim Rugova”; ...

05.11.2010 Decision 06/148

Decision 06/148, The Government names the Prishtina International Airport by the name of the KLA Legendary Commander “AdemJashari” ...

05.11.2010 Decision 05/148

Decision 05/148, The Government approves the request of the Ministry of Economy and Finance for the reduction and allocation of 5,000,000 euros for the northern municipalities of Kosovo ...

05.11.2010 Decision 04/148

Decision 04/148, The Government decision no. 8/147 dated October 5th 2010 is nullified ...

05.11.2010 Decision 03/148

Decision 03/148, The establishment of the Scientific Council of the Food and Veterinary Agency; ...

05.11.2010 Decision 02/148

Decision 02/148, The establishment of the Executive Board of the Food and Veterinary Agency. ...

05.10.2010 Decision 08/147

Decision 08/147, The Government allocates 50,000 euros a month for one year for the International Company PATTON BOGGS LLP with headquarters in Washington D.C. with the purpose of promoting and protecting the s ...

05.10.2010 Decision 07/147

Decision 07/147, An additional 2,000,000 euros are allocated to the Central Elections Commissions for organizing national elections; ...

05.10.2010 Decision 06/147

Decision 06/147, The Government approves the request of the Minister of the Ministry of Economy and Finance for the reduction of 5 budget allocations ...

05.10.2010 Decision 05/147

Decision 05/147, The Office for Expropriation is established within the Ministry of Environment and Spatial Planning, according to the Law no. 03/L-139 on the Expropriation of Immovable Property in the Republic ...

05.10.2010 Decision 04/147

Decision 04/147, 13 beneficiary subjects will each receive two free copies of the Official Gazzette of the Republic of Kosovo ...

05.10.2010 Decision 03/147

Decision 03/147, The Draft law on Amendment and Supplementing of the Law No. 02/L-8 on Wines, is approved ...

05.10.2010 Decision 02/147

Decision 02/147, A copy of the Official Gazzette of the Republic of Kosovo will be sold at a price of 2 euros ...

29.09.2010 Decision 18/146

Decision 18/146, The decision no. 06/109 dated February 12th 2010, is amended and supplemented ...

29.09.2010 Decision 17/146

Decision 17/146, The Strategic Development Plan for the Kosovo Institute for Public Administration for the period 2010-2014 is approved ...

29.09.2010 Decision 16/146

Decision 16/146, The establishment of the Inter-ministerial Working Group for reforming the Business Environment; ...

29.09.2010 Decision 15/146

Decision 15/146, The establishment of the Commission for Verification and Evaluation of damages caused during excavation works in locations suspected to be massive grave in the Zhilivode village – Vushtrr ...

29.09.2010 Decision 14/146

Decision 14/146, The Government approves the request of the former Minister of Justice, Mrs. NekibeKelmendi, for the allocation of funds in the amount of 30,000 euros; ...

29.09.2010 Decision 13/146

Decision 13/146, The “Initial Fund” for the implementation of the Strategy for Reintegration of Repatriated Individuals, which was established by decision No. 04/126 is transformed to the “Pro ...

29.09.2010 Decision 12/146

Decision 12/146, The Decision No. 02/84 dated October 1st 2009, is amended and supplemented ...

29.09.2010 Decision 11/146

Decision 11/146, The Government Program and Action Plan for the Prevention of Informal Economy in Kosovo for 2010-2012 is approved; ...

29.09.2010 Decision 10/146

Decision 10/146, An additional 200,000 euros are allocated for the Office of the Prime Minister; ...

29.09.2010 Decision 09/146

Decision 09/146, Based on the commitment made by the Kosovo Government, funds in the amount of 100,000 euros have been allocated for the co-financing of the project “Reforming the Legal Education System&r ...

29.09.2010 Decision 08/146

Decision 08/146, The Legislative Strategy 2010 is amended and supplemented, by the addition of the System of Addresses; ...

29.09.2010 Decision 07/146

Decision 07/146, The Legislative Strategy 2010 is amended and supplemented; ...

29.09.2010 Decision 06/146

Decision 06/146, Sign Language is now an official language in the Republic of Kosovo; ...

29.09.2010 Decision 05/146

Decision 05/146, The Kosovo Government proposed 5 candidates for members of the Council of the Agency for Protection of Personal Data ...

29.09.2010 Decision 04/146

Decision 04/146, The expropriation of immovable properties is approved for the cadastral parcels described in this decision in order to continue the construction of the project Vermica-Merdare Highway, segment ...

29.09.2010 Decision 03/146

Decision 03/146, The Draft Law on Amending and Supplementing the Law No. 03/L-40 on Local Self-Governance is approved; ...

29.09.2010 Decision 02/146

Decision 02/146, The Draft law on the Mandatory Insurance from Auto-responsibility towards Third Parties is approved; ...

15.09.2010 Decision 07/145

Decision 07/145, The Reviewed Strategy for the Public Administration Reform is approved; ...

15.09.2010 Decision 06/145

Decision 06/145, The Draft law on Official Statistics of the Republic of Kosovo is approved; ...

15.09.2010 Decision 05/145

Decision 05/145, The Strategic Development Plan for the Ministry of Transport, Post and Telecommunication for the period 2010-2014 is approved; ...

15.09.2010 Decision 04/145

Decision 04/145, The Regulation for the organization structure of the Ministry of European Integration is approved; ...

15.09.2010 Decision 03/145

Decision 03/145, The Strategic Development Plan for the Ministry of Local Governance Administration for the period 2009-2013 is approved; ...

15.09.2010 Decision 02/145

Decision 02/145, The Regulation for appointment procedures for high ranking positions is approved with remarks; ...

15.09.2010 Decision 01/145

Decision 01/145, The Draft law on Civil Situation is approved; ...

01.09.2010 Decision 12/143

Decision 12/143, The Government allows the transfer of funds from Budget Code 721 Other Programs, to the Budget Code 716 for Medical Treatment Outside the Country, in order to cover the needs of patients for me ...

01.09.2010 Decision 11/143

Decision 11/143, The recommendations from the Inter-institutional Commission for determining the intensive price of constructing of the Hade and Hade 2 apartment complexes in Kastriot, are approved; ...

01.09.2010 Decision 10/143

Decision 10/143, The companies dealing with corn seed production, are relieved from taxes for activities of field inspections, seed analysis and label printing for the year 2010; ...

01.09.2010 Decision 09/143

Decision 09/143, The Administrative Directive for Preventing, Limiting or Conditioning of Specific Activities Through the State Border Line is approved; ...

01.09.2010 Decision 08/143

Decision 08/143, The Administrative Directive for the Form, Content, and Placement Method of Warning Signs and Written Signs in the Border Crossing Points and in the Border Crossing Zone is approved; ...

01.09.2010 Decision 07/143

Decision 07/143, The Administrative Directive for Categorizing the Border Crossing Points is approved; ...

01.09.2010 Decision 06/143

Decision 06/143, The Regulation for the Scientific Council of the Food and Veterinary Agency is approved. ...

01.09.2010 Decision 05/143

Decision 05/143, The Regulation for the Organizing and the activities of the Executive Board of the Food and Veterinary Agency; ...

01.09.2010 Decision 04/143

Decision 04/143, The Regulation for Organizing the Food and Veterinary Agency is approved; ...

01.09.2010 Decision 03/143

Decision 03/143, The Draft law on Patents is approved; ...

01.09.2010 Decision 02/143

Decision 02/143, Draft law on Accounting, Financial Reporting and Auditing is approved; ...

26.08.2010 Decision 02/142

Decision 02/142, A total of 5,000,000 euros are pledged for capital projects in the northern municipalities in Kosovo; ...

26.08.2010 Decision 01/142

Decision 01/142, A total of 8,000,000 euros are pledged for capital projects in the municipalities of Gracanica, Shterpce, Partesh, Kllokot, Ranillug and Novobrdo; ...

25.08.2010 Decision 11/141

Decision 11/141, The Government allocates 9,500 euros to the Albanological Institute of Prishtina for the scientific conference “Epos of Kreshniks”; ...

25.08.2010 Decision 10/141

Decision 10/141, Mr. NaimHuruglica is appointed as the General Director of Kosovo Customs; ...

25.08.2010 Decision 09/141

Decision 09/141, The Government allocates 150,000 euros in financial assistance to the Islamic Republic of Pakistan to face the situation caused by floods; ...

25.08.2010 Decision 08/141

Decision 08/141, The Legislative Strategy 2010 is amended and supplemented; ...

25.08.2010 Decision 07/141

Decision 07/141, The establishment of the Permanent Government Commission on Borders of the Republic of Kosovo; ...

25.08.2010 Decision 06/141

Decision 06/141, The Plan for the restructuring of Trepça and its preparation for attracting investments, is approved; ...

25.08.2010 Decision 05/141

Decision 05/141, The Draft law on State Reserves of Goods is approved with remarks; ...

25.08.2010 Decision 04/141

Decision 04/141, The Draft law on the Socio-Economic Council is approved; ...

25.08.2010 Decision 03/141

Decision 03/141, The Draft law on Missing Persons is approved; ...

25.08.2010 Decision 02/141

Decision 02/141, Funds in the amount of 5,000,000 are pledged for capital projects in Mitrovica; ...

18.08.2010 Decision 07/140

Decision 07/140, The Technological Park in Skenderaj is declared an economic zone. ...

18.08.2010 Decision 06/140

Decision 06/140, The Business Park in Drenas is declared an economic zone; ...

18.08.2010 Decision 05/140

Decision 05/140, The rules for the maximum compensation of board members of central public enterprises are approved; ...

18.08.2010 Decision 04/140

Decision  04/140, The 400kV line Kosovo-Albania is declared a zone of general interest; ...

18.08.2010 Decision 03/140

Decision 03/140, The Draft law on Museums is approved with remarks; ...

12.08.2010 Decision 04/139

Decision 04/139, The request of the Ministry of Kosovo Security Force for the acceptance of responsibilities and all duties related to the elimination of Explosive Ordnance Disposal (EOD) from KFOR to the Kosov ...

12.08.2010 Decision 03/139

Decision 03/139, The Administrative Directive for Exercising Border Control is approved; ...

12.08.2010 Decision 02/139

Decision 02/139, The Draft law on the equipment with weapons, ammunition and other security related materials for state authorized security institutions, is approved; ...

12.08.2010 Decision 01/139

Decision 01/139, The Draft law on Private Security Industry is approved with remarks; ...

09.08.2010 Decision 01/138

Decision 01/138, The Recommendation of the Executive Committee of the Project for approving the draft request for proposals and the follow-up draft contracts of the TPP “New Kosovo” project, is appr ...

05.08.2010 Decision 02/137

Decision 02/137, The Administrative Directive for the exception of heating oil (mazut) from Excise Tax is approved; ...

05.08.2010 Decision 01/137

Decision 01/137, The Draft law on the status and rights of martyrs, invalids, veterans, KLA members, civil victims are their families, is approved; ...

04.08.2010 Decision 08/136

Decision 08/136, Funds in the amount of 500,000 euros are allocated for capital projects in Mitrovica Municipality; ...

04.08.2010 Decision 07/136

Decision 07/136, The Legislative Strategy 2010 is amended and supplemented, 1.1. The Draft law on Seismological Services is removed from the strategy;  ...

04.08.2010 Decision 06/136

Decision 06/136, The Regulation for Municipal Offices for Communities and Return is approved; ...

04.08.2010 Decision 05/136

Decision 05/136, The Six Month Report of the Kosovo Budget for 2010 is approved; ...

04.08.2010 Decision 04/136

Decision 04/136, The Draft law for civil aspects of the International Kidnapping of Children is approved; ...

04.08.2010 Decision 03/136

Decision 03/136, The Draft law on Population and Housing Census is approved; ...

04.08.2010 Decision 02/136

Decision 02/136, The Draft law on Industrial Design is approved; ...

04.08.2010 Decision 01/136

Decision 01/136, The Draft law on Production, Gathering, Processing and Tobacco Trade is approved with remarks; ...

28.07.2010 Decision 13/135

Decision 13/135, the Steering Committee of the National Qualification Authority is appointed.     ...

28.07.2010 Decision12/135

Decision12/135, the government allocates funds in the amount of € 150,000 for co-financing renovation of the object ofUniversity of Prizren with the Turkish organization TIKA, which will contribute with th ...

28.07.2010 Decision11/135

Decision11/135, the Action Plan of the Strategy for R-integrated and Repatriated persons is approved;  ...

28.07.2010 Decision 10/135

Decision 10/135,  a preliminary decision for expropriation is taken, for the interest of public, owners and owners of the interest of immovable properties that fall within the segment 3, respectively in th ...

28.07.2010 Decision 09/135

Decision 09/135, a new structure of the Ministry of Security Forces and Kosovo Security Forces is approved; ...

28.07.2010 Decision 08/135

Decision 08/135, the Ministry of Justice is obliged to represent the government in the judicial procedures regarding expropriation issues;  ...

28.07.2010 Decision 07/135

Decision 07/135, the Concept Model of the Electric Energy is approved according to the suggestion of the working group;  ...

28.07.2010 Decision 06/135

Decision 06/135, the Administrative Directive on Constructing Buildingswithin the area of the Cross-Border Zones is approved;  ...

28.07.2010 Decision 05/135

Decision 05/135, the Administrative Directive on Border Incidents is approved; ...

28.07.2010 Decision 04/135

Decision 04/135, the Administrative Directive on Marking the Border Line is approved;  ...

28.07.2010 Decision 03/135

Decision 03/135, the Legislative Strategy 2010 is amended and supplemented. The Draftlaw on Kosovo Center for Public Security, Education and Development and the draftlaw on amending and supplementing the Law on ...

28.07.2010 Decision 02/135

Decision 02/135, it is requested from the Governmental Commission for the PTK Privatization to continue with the privatization procedures of the Post-Telecommunication of Kosovo JSC (PTK) by incorporating recom ...

14.07.2010 Decision 06/134

Decision 06/134, the University or Prizren is allowed to publish announcement for accepting new students in the 2010-2011 academic year, while the accreditation procedure is ongoing based on the forecasted agen ...

14.07.2010 Decision 05/134

Decision 05/134, some programs of the HPHEsreceivedaccredited;  ...

14.07.2010 Decision 04/134

Decision 04/134, University of Prishtina is accredited in an institutional level; ...

14.07.2010 Decision 03/134

Decision 03/134, the Government of the Republic of Kosovo proposes to the Assembly names for the Board Member of the Kosovo Privatization Agency;  ...

14.07.2010 Decision 02/134

Decision 02/134, the draftlaw on EnvironmentalProcession is approved;  ...

14.07.2010 Decision 01/134

Decision 01/134, Kosovo Spatial Plan 2010-2020 is approved; ...

07.07.2010 Decision 03/133

Decision 03/133, Annual Platform for Intelligence and Security Policy is approved. ...

07.07.2010 Decision 02/133

Decision 02/133, the draft law on Kosovo Public Procurement is approved with remarks;   ...

07.07.2010 Decision 01/133

Decision 01/133, the Governments amends and supplements the Legislative Strategy 2010. The draft law on Kosovo Public Procurement is added to the LS’10 ...

02.07.2010 Decision 12/132

Decision 12/132, the Government of the Republic of Kosovo proposes to the Kosovo Assembly Mr. Osman Kryeziu as a member of theProcurement Review Body. ...

02.07.2010 Decision11/132

Decision11/132, The Government of the Republic of Kosovo appoints Mr. MurselRacaj as a Temporary Director of the Public Procurement Agency; ...

02.07.2010 Decision 10/132

Decision 10/132, the government continues to pay salaries for ex-members of KPC, according to attached list, for 6 forthcoming months, with 50% of their basic salary which they had until 31 May 2010;  ...

02.07.2010 Decision 09/132

Decision 09/132, the government established the Working Group for drafting the Administrative Directive on establishment of the Center for Gender Studies and Research; ...

02.07.2010 Decision 08/132

Decision 08/132, the governments allocates funds in the amount of € 300,000 for subvention of gas derivates for harvesting and threshing in 2010;  ...

02.07.2010 Decision 07/132

Decision 07/132, Kosovo Government will not apply any new initiative for expenses in 2010, which is not in accordance with the Budget Review approved in 2010;  ...

02.07.2010 Decision 06/132

Decision 06/132, Kosovo Government proposes to the Assembly the board members for reviewing appeals;   ...

02.07.2010 Decision 05/132

Decision 05/132, the draft law on Kosovo Police Inspectorate is approved;  ...

02.07.2010 Decision 04/132

Decision 04/132, the Draft law on Trademarks is approved;  ...

02.07.2010 Decision 03/132

Decision 03/132, the government amends and supplements the Legislative Strategy 2010. The Draft law on Export Control is removed from the LS’10; ...

02.07.2010 Decision 02/132

Decision 02/132, Draft law on Trading of Strategic Goods  is approved;  ...

23.06.2010 Decision 06/131

Decision 06/131, the government allocates € 300,000 for the initial fund for implementing the Strategy of the reintegration of repatriated persons, in accordance with the Governmental Decision no 4/126 of ...

23.06.2010 Decision 05/131

Decision 05/131, the government approves the request of Association of KLA War Invalids and Association of families of the KLA war martyrs for allocating € 250,000 for their rehabilitation in the Albanian ...

23.06.2010 Decision 04/131

Decision 04/131, government approves the Strategy for Infrastructure Development of Metrology 2010-2014; ...

23.06.2010 Decision03/131

Decision03/131, government approves the Draftlaw on protection of competition; ...

23.06.2010 Decision 02/131

Decision 02/131, the government approves the draftlaw on Strategic Environmental Assessment; ...

16.06.2010 Decision 04/130

Decision 04/130,for the public, the government approvedthe further review the request on expropriation, respectively parcels no 257, 259, 260, 261 and 382 under the KPA administration, which are under the cadas ...

16.06.2010 Decision 03/130

Decision 03/130, based on the request of the Mayor of the Prishtina Municipality, cadastral parcel 3114-1 up to 3125-2 is declared a specific interest zone, with total surface of 90736 m2, at the location calle ...

16.06.2010 Decision 02/130

Decision 02/130, the government approves the draftlaw on amending and supplementing the Law no 03/L-132 on State Protocol of the Republic of Kosovo; ...

16.06.2010 Decision 01/130

Decision 01/130, government decided to offer for the bid and selling 75% of the PTK Public Enterprise assets; ...

15.06.2010 Decision 03/129

Decision03/129, the government approved the Draftlaw on amending and supplementing the Law no 03/L-0112 on Excise Tax Rates in Kosovo.  ...

15.06.2010 Decision 02/129

Decision 02/129, for amending and supplementing the Legislative Strategy 2010. The government removes the Draftlaw on Electronic Signatures from the Legislative Strategy 2010;  ...

15.06.2010 Decision01/129

Decision01/129, the government approves the Security Strategy of the Republic of Kosovo;  ...

11.06.2010 Decision 13/128

Decision 13/128, the government approves the request of the Department for Missing Persons and Forensic Medicine within the Ministry of Justice for allocating funds in the amount of € 50,000.  ...

11.06.2010 Decision 12/128

Decision 12/128, the government approves the request of the League of Writers for allocating € 6,000 for financing International Poem Festival “Poetic Drin”;  ...

11.06.2010 Decision 11/128

Decision 11/128, the government allocates € 530,000 for compensating damages caused from the un-usage of the land during the period 2001-2009 in the Debelde village, in the Municipality of Vitia; ...

11.06.2010 Decision 10/128

Decision 10/128, the government approves the Strategy forIntellectual Property and Action Plan 2010-2014;  ...

11.06.2010 Decision 9/128

Decision 9/128, the government approves the expropriation of immovable private properties in cadastral parcels presented in the tables below, which are part of this decision, on Vermice-Merdare highway, Vermic- ...

11.06.2010 Decision 8/128

Decision 8/128, the government approves the request forleasing and exchanging the Immovable Property of the Municipality;  ...

11.06.2010 Decision 7/128

Decision 7/128, the government approves the Draftlaw on Waters of the Republic of Kosovo; ...

11.06.2010 Decision 6/128

Decision 6/128, the government approves the Draftlaw on amending and supplementing the Law no 03/L-177 on the Budget of the Republic of Kosovo for 2010;  ...

11.06.2010 Decision 5/128

Decision 5/128, the government approves the Draftlaw on amending and supplementing the Law no 03/L-48 on Public Management and Accountability;   ...

11.06.2010 Decision 4/128

Decision 4/128, the government approves the Draftlaw on amending and supplementing the Law no 2004/48 for Tax Administration and Procedures; ...

11.06.2010 Decision 3/128

Decision 3/128 the government approves the Mid-Term Expenditure Framework 2011-2013;  ...

11.06.2010 Decision 2/128

Decision 2/128, government approves the European Partnership Action Plan for 2010; ...

01.06.2010 Decision 06/127

Decision 06/127, the government approves the request of the company “Behtel-Enka” nr 115, of the date May 21st 2010, for prolonging the weekly working hours for the employees employed temporary for ...

01.06.2010 Decision 05/127

Decision 05/127, the government approves the Plan of the Ministry of Internal Affair to prolong the working schedule into 11 hours per days and an addition 8 hours on Saturdays for the Agency of Civil Registry, ...

01.06.2010 Decision 4/127

Decision 4/127, the government supplements the Legislative Strategy 2010 of the Republic of Kosovo ...

01.06.2010 Decision 03/127

Decision 03/127, government approves the Inter-ministerial Committee for trade Policies;  ...

01.06.2010 Decision 02/127

Decision 02/127, the government approves the National Scientific Program of the Republic of Kosovo;  ...

01.06.2010 Decision 01/127

Decision 01/127, all immovable public properties within the corridor, Vermice-Merdare highway track, are transferred to the ownership of Kosovo Government;  ...

26.05.2010 Decision 12/126

Decision 12/126, approves the Integrated System for Emergy Management; ...

26.05.2010 Decision 11/126

Decision 11/126, all those categorized as civil servants according to the Law on Civil Service approved by the Kosovo Assembly, will receive an additional 30 euros (gross) in monthly basis; ...

26.05.2010 Decision 10/126

Decision 10/126, amends and supplements the Government decision no. 02/31 dated August 27th 2008, for high public officials who have the right to be equipped with diplomatic passports; ...

26.05.2010 Decision 9/126

Decision 9/126, the Draft law on the Amendment and Supplementing of the Law on Scientific Research Activities is removed from the Legislative Strategy for 2010; ...

26.05.2010 Decision 8/126

Decision 8/126, establishes the Interagency Steering Committee on the Supervision and Coordination of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Strategy for Integration of the Roma, As ...

26.05.2010 Decision 7/126

Decision 7/126, approves the Operative Plan for the placement of Roma, Ashkali and Egyptian families displaced within the country, from lead contaminated camps “Osterode” and “Valley of Qeshna ...

26.05.2010 Decision 6/126

Decision 6/126, approves the proposal of MEF for the removal of certain penalties for tax debts; ...

26.05.2010 Decision 5/126

Decision 5/126, approves, with changes, the Regulation on the establishment of the Office for Intellectual Property Rights; ...

26.05.2010 Decision 4/126

Decision 4/126, approves the Amending and Supplementing the Strategy for the Re-Integration of Repatriated Persons; ...

26.05.2010 Decision 3/126

Decision 3/126, approves the Draft law on Amending and Supplementing the Law No. 03/L-037 on Travel Documents; ...

26.05.2010 Decision 2/126

Decision 2/126, approves, with changes, the Guide for Signing Public Contracts of Small and Medium Value; ...

18.05.2010 Decision 9/125

Decision 9/125, the Government proposes to the Assembly three candidates for the chairman and members of Procurement Regulatory Commission; ...

18.05.2010 Decision 8/125

Decision 8/125, approves the request of the Ministry of Culture, Youth and Sports to increase the staff number for establishing the Department of Cultural Heritage for 5 new positions; ...

18.05.2010 Decision 7/125

Decision 7/125, obliges the Ministry of Energy and Mines in coordination with the Ministry of Economy and Finance, to establish and guide the Working Group on the review and revision of the Market Model for Ele ...

18.05.2010 Decision 6/125

Decision 6/125, establishes the National Commission on Refugees; ...

18.05.2010 Decision 5/125

Decision 5/125, approves the Development Plan for the University of Prizren; ...

18.05.2010 Decision 4/125

Decision 4/125, approves the request of the Ministry of Education, Science and Technology for the distribution of planned funds for the program “University of Prizren”, in the amount of 2 million eu ...

18.05.2010 Decision 3/125

Decision 3/125, approves the Draft law on the Prosecution Council of Kosovo; ...

18.05.2010 Decision 2/125

Decision 2/125, approves the Draft law on the State Prosecution; ...

18.05.2010 Decision 1/125

Decision 1/125, approves the Draft Law on Establishment of the System for Securing Deposits for Financial Institutions in Kosovo; ...

13.05.2010 Decision 11/124

Decision 11/124, approves the request of the parliament member Mr. Ali Lajçi to cover his medical curing expenses.  ...

13.05.2010 Decision 10/124

Decision 10/124, financial funds in the amount of 11,000 euros are allocated to cover the expenses of the mathematicians associations of Kosovo; ...

13.05.2010 Decision 09/124

Decision 09/124, the Kosovo Government recommends the following candidates for members of the Council on Spatial Planning: Ruzhdi Pllana, Ylber Vokshi, Ilir Gjinolli, Laura Kusari-Limaj, Xhelal Lloncari, Dervis ...

13.05.2010 Decision 08/124

Decision 08/124, The Kosovo Government recommends the following candidates to the Assembly for members of the Advisory Board on Envirionment Protection: Behxhet Mustafa, Sylejman Berisha, Kemail Bislimi, Nysret ...

13.05.2010 Decision 07/124

Decision 07/124, approves the request of the Ministry of Energy and Mines for the allocation of financial funds in the amount of 160 thousand euros for the beginning of the establishment of the Unit for Managin ...

13.05.2010 Decision 06/124

Decision 06/124, the Government recommends the Telecommunication Regulatory Authority of the Republic of Kosovo, not to give a license for a third mobile telecom operator in Kosovo for the next five years; ...

13.05.2010 Decision 05/124

Decision 05/124, the Kosovo Government in the role of the legal shareholder of the Republic of Kosovo in the Public Enterprise “Post and Telecommunication of Kosovo JSC” (“PTK”), decides ...

13.05.2010 Decision 04/124

Decision 04/124, approves the requests for the expropriation of immovable properties in the road M9 from Fushe Kosova to Arllat, road M2 from Prishtina to Mitrovica and the parcel 7497 according to possesion pa ...

13.05.2010 Decision 03/124

Decision 03/124, approves the Draft Law on Access to Public Documents; ...

13.05.2010 Decision 02/124

Decision 02/124, approves the Draft law on the Judicial Council of the Repulic of Kosovo; ...

22.01.2008

...

22.01.2008

...

22.01.2008

...

22.01.2008

...

22.01.2008

...

22.01.2008

...

22.01.2008

...

17.01.2008

...

-->
Kerko
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton