i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Institutional Structures for Public Administration Reform (PAR)

At the meeting held on the 6th of October, 2017, the Government of Kosovo has taken the decision no. 07/07, by which it approved the institutional structures responsible for certain areas within the framework of public administration reform. This decision revoked two Government Decisions of 2015 by which separate structures for the entire managemen more

About us

“GAP Monitor” është projekt i Institutit për Studime të Avancuara GAP në të cilin monitorohen vendimet e Qeverisë së Kosovës. Projekti i “GAP Monitor” ka filluar në janar të 2009, ku përmes publikimeve të përmuajshme Instituti GAP i ofron publikut informata dhe analiza më të thella për të gjitha vendimet e Qeverisë së Kosovës. Tani, projektit të “GAP Monitor” është shtuar edhe faqja e re në internet, e cila na mundëson interaktivitet më të madh me lexuesit si dhe mundësinë për të publikuar lajme dhe analiza në kohë më të shpejtë.

Instituti GAP është Think Tank kosovar, që punon në ngushtimin e hendekut në mes qeverisjes dhe
qytetarëve të Kosovës, në shërbim të avancimit të shoqërisë kosovare.

Kerko
Letërnjoftimi i Komunave
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton