i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Nuk zbatojnë Ligjin për qasje në dokumente publike, fillojnë procedurat për aprovimin e ligjit të ri

 Në mbledhjen e parë pas mocionit të mosbesimit në Kuvend, Qeveria në largim, në mbledhjen e saj më 15 maj 2017, aprovoi Koncept dokumentin për qasje në dokumente publike. Kështu edhe zyrtarisht kanë filluar procedurat për aprovimin e ligjit të ri, pas dy ligjeve të më shumë

Për ne

“GAP Monitor” është projekt i Institutit për Studime të Avancuara GAP në të cilin monitorohen vendimet e Qeverisë së Kosovës. Projekti i “GAP Monitor” ka filluar në janar të 2009, ku përmes publikimeve të përmuajshme Instituti GAP i ofron publikut informata dhe analiza më të thella për të gjitha vendimet e Qeverisë së Kosovës. Tani, projektit të “GAP Monitor” është shtuar edhe faqja e re në internet, e cila na mundëson interaktivitet më të madh me lexuesit si dhe mundësinë për të publikuar lajme dhe analiza në kohë më të shpejtë.

Instituti GAP është Think Tank kosovar, që punon në ngushtimin e hendekut në mes qeverisjes dhe
qytetarëve të Kosovës, në shërbim të avancimit të shoqërisë kosovare.

Kerko
Letërnjoftimi i Komunave
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton